Privacy Policy

Wie is FinanceQueen?
Ik ben FinanceQueen. Wij verwerken persoonsgegevens van onze bezoekers, prospects en andere relaties. Wij doen dit om leden en relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In het geval van onze evenementen vind je ook altijd een privacy statement op de website van het betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer VUL IN. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via e-mail sabine@financequeen.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Dienstverlening
Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. We doen ons best om je gegevens zoveel mogelijk up-to-date te houden. Als we op LinkedIn zien dat je een nieuwe functie of werkgever hebt zullen we het bijwerken in ons CRM systeem. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen en bijeenkomsten zo goed mogelijk te plannen.

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Werving (marketing)
FinanceQueen beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe leden, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor FinanceQueen-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Facebook, LinkedIn, Twitter. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds FinanceQueen advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering FinanceQueen dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal:
Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Vieringen en Historische overzichten:
Het bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals alumni en jubilea, en voor het maken van historische overzichten en -analyses.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor FinanceQueen dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van FinanceQueen: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor FinanceQueen persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Links
Op de websites van FinanceQueen staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. FinanceQueen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Amsterdam, 27 maart 2019

Cookie Statement – FinanceQueen

FinanceQueen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Deze willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante FinanceQueen advertenties op andere websites te zien krijgt en zodat je onze content via social media kunt delen. Wil je dit liever niet? Dan plaatsen we alleen essentiële- en analytische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende FinanceQueen websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (“cookies”):

• https://financequeen.nl

Op de betreffende FinanceQueen website kun je wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en hun functionaliteit:

Functionele cookies Doel Opslagperiode
CookieConsent Opslag van cookie consent voor het specifieke domein 1 jaar
language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op. 1 sessie

 

FinanceQueen maakt ook gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van de FinanceQueen websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt FinanceQueen inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de FinanceQueen websites worden gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de FinanceQueen websites worden maken. Zodoende zorgen wij ervoor dat de FinanceQueen websites optimaal werken. Via onder meer Google Analytics kan FinanceQueen onder meer de volgende gegevens in cookies opslaan:
• IP-adres;
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
• vanaf welke pagina je op de FinanceQueen website bent gekomen;
• wanneer en hoe lang je de FinanceQueen website bezoekt of gebruikt;
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van een FinanceQueen website;
• welke pagina’s je bezoekt op de FinanceQueen website;

Analytische cookies Doel Opslagperiode
_ga Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 2 jaar
_gat Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 1 sessie
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 1 sessie
__utma Wordt gebruikt om het aantal website bezoeken bij te houden en daarbij de datum van het eerste en het laatste bezoek. 2 jaar
__utmb Wordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (aankomsttijd). 1 sessie
__utmc Wordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (tijd van verlaten). 1 sessie
__utmt Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen. 1 sessie
__utmz Wordt gebruikt om te meten via wat je op de website terecht bent gekomen. 6 maanden
_uv_id Houdt bij waar op deze website je bent geweest 2 jaar
vuid Houdt bij waar op deze website je bent geweest 2 jaar

 

Advertentie cookies Doel Opslagperiode
LinkedIN

 

–    lidc

–    bscookie (x2)

–    lang [x2]

–    BizoID

–    UserMatchHistory

We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table  

–    1 sessie

–    2 jaar

–    1 sessie

–    179 dagen

–    179 dagen

YouTube

 

–    GPS

–    VISITOR_INFO1_LIVE

–    YSC

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Houdt bij welke bandbreedte je apparaat is. Houdt bij welke video’s van YouTube je gezien hebt  

–    1 sessie

–    179 dagen

–    1 sessie

 

DoubleClick (Google)

 

–    IDE

–    test_cookie

Meet de effectiviteit van een advertentie. Controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert.  

–    2 jaar

–    1 sessie

personalization_id (Twitter) In afwachting 2 jaar
fr (Facebook) Wordt gebruikt om advertentieproducten te leveren (zoals Real Time Bidding) van externe adverteerders 3 maanden
Scorecarsresearch

 

–    UID

–    UIDR

Registreert tijd van bezoeken, meest recent geladen pagina’s en IP-adres. Dit om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om de voorkeuren van de klant beter te begrijpen.  

–    2 jaar

–    2 jaar

Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari (IOS)
Safari (macOS)

Ouderkerk aan de Amstel, 9 november 2020

Finance Queen

Het platform met inzicht om op slimme manieren met geld om te gaan op het gebied van besparen, het vergroten van je inkomen en vermogensopbouw.

Privacy statement
Disclaimer
Favorieten

Bedrijfsgegevens Financequeen.nl

Jan de Beijerhof 28
1191 EP Ouderkerk aan de Amstel
sabine@financequeen.nl
Kvk-nummer: 81113544

Volg Finance Queen